Καλά Χριστούγεννα

Καλά Χριστούγεννα

Μέλη της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου μας ψάλλουν τα  Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα  στους ασθενείς  έξω από τις κλινικές.

 Καλά Χριστούγεννα