Καλά Χριστούγεννα

ΧΡΙΣΟΥΓΕΝΝΑ

Ευχόμαστε σε όλα τα Μέλη του Συλλόγου μας και σε όλο τον Κόσμο 

Καλά Χριστούγεννα 

και μαζί με τον Χριστό μας να γεννηθεί πάλι μέσα μας η Ελπίδα, η Αγάπη και η Αλληλεγγύη.