Γνωριμία με τα καλλιεργούμενα φυτά

Βιολογική Καλλιέργεια

Τις Τρίτες: 6, 13 και 20 Μαΐου 2014 και ώρα 17.00-20.00

θα γίνεται συνάντηση ενδιαφερομένων

με τον Γεωπόνο Μάριο Δεσύλλα

στα Κ.Ε.Κ του Nοσοκομείου

με θέμα: «Γνωριμία με τα καλλιεργούμενα φυτά».

Τηλ. επικοινωνίας:

Αθήνα Δούσου 6984038804 (wats up),

Ματίνα Σπυράτου 6977224851.