Επιστολή προς την Διοίκηση του Νοσοκομείου μας.

Αγαπητή κυρία Διοικήτρια,

Η ανάγκη των καιρών και η συνεργασία όλων μας, γέννησαν μία ιδέα που με πολύ προσπάθεια και εθελοντική διάθεση. Πιστεύουμε ότι θα γίνει σημείο αναφοράς της κοινωνικής αλληλεγγύης του Νοσοκομείου “Η Σωτηρία” προς μία κοινωνία που βιώνει μία πολύ δύσκολη περίοδο (οικονομικής κρίσης- ανεργίας – ανασφάλισης).

Η ιδέα αυτή που οραματιζόμαστε και δουλεύουμε για να γίνει πράξη με την συνδρομή τη δικής σας και του Νοσοκομείου (παραχώρηση των κατάλληλων υποδομών) είναι η δημιουργία “Κοινωνικού Ιατρείου και Φαρμακείου” στο χώρο του Νοσοκομείου. Ήδη η Διεύθυνση του Φαρμακείου βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο (φάση υλοποίησης συζητήσεων) για προσφορά των μέσων (φάρμακα) από φαρμακευτικές εταιρίες και από το Κοινωνικό Φαρμακείο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και αντιστοίχων Δήμων Αττικής (Καλλιθέας) και ήδη γινόμαστε δέκτες προσφορών φαρμάκων από ιδιώτες.

Παράλληλα, η λειτουργία του Κοινωνικού Ιατρείου με εθελοντική συμμετοχή που ήδη εκδηλώνεται από την Πνευμονολογική Εταιρία και αντίστοιχες Κλινικές του Νοσοκομείου μας μαζί με το Σύλλογο μας θα δημιουργήσει πιστεύουμε ένα δίχτυ προστασίας στους χειμαζόμενους συμπολίτες μας που σε πολύ μεγάλο αριθμό βιώνουν την ασθένεια ανασφάλιστοι.

Ήδη λειτουργεί στην Ογκολογική Μονάδα της Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής αντίστοιχη δομή, η οποία πιστεύουμε ότι θα βοηθηθεί από τη δράση του Κοινωνικού Φαρμακείου στο χώρο του Νοσοκομείου.

Κυρία Διοικήτρια, η δράση αυτή δεν θα υποκαταστήσει την λειτουργία του Νοσοκομείου και την υποχρέωση της πολιτείας να παρέχει σε αξιόλογο βαθμό υπηρεσίες υγείας στους πολίτες, αλλά πιστεύουμε ότι όλοι θα νιώθουμε καλύτερα αν έχουμε δίπλα μας ανθρώπους και φορείς που στηρίζουν τον πάσχοντα και τον τόπο μας με στοχευμένες πρωτοβουλίες που ελαφρύνουν το βάρος που νιώθει ο κάθε ένας μόνος του στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνουμε.

Κυρία Διοικήτρια, παρακαλούμε, για την υλοποίηση του πιο πάνω σκοπού να μας παραχωρήσετε τον κενό χώρο που βρίσκεται στο παλαιό Φαρμακείο, όπου λειτουργούσε μέχρι πρότινος το Ενδοκρινολογικό Τμήμα της Παθολογικής Πανεπιστημιακής Κλινικής, το οποίο πρόσφατα μεταφέρθηκε ή κάποιον άλλο χώρο που εσείς κρίνετε κατάλληλο.

Αναμένεται η έγκριση και υλοποίηση του.