Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος Γαρζώνης Πέτρος
Αντιπρόεδρος Μπιρμίλης Χαράλαμπος
Γεν. Γραμματέας Σπυράτου Σταματίνα
Ταμίας Στρατάκος Αριστείδης
Μέλος (Δημόσιες σχέσεις) Βιταλάκης Κωνσταντίνος
Αναπληρωματικό μέλος Δούσου Αθηνά
Αναπληρωματικό μέλος Σιούσουρα Μαρία
Αναπληρωματικό μέλος Δεδούσης Γιώργος

Εξελεγκτική Επιτροπή

Παπαζήση Χαρά
Μιλάνου Αικατερίνη
Γρηγοράκη Ελπίδα