Ίδρυση Ξενώνα για την Φιλοξενία Συγγενών Νοσηλευομένων Ασθενών

Κ υ ρ ι α ζ ί δ ε ι ο Είναι ένα εγκαταλελειμμένο οίκημα σε πολύ κεντρικό σημείο του Νοσοκομείου μας, το «Κυριαζίδειο» , το οποίο αξίζει να σωθεί και να δώσει μια άλλη νότα ζωής στον χώρο.

Ίδρυση Ξενώνα για την Φιλοξενία Συγγενών Νοσηλευομένων Ασθενών

στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών “Η Σωτηρία”

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2007, 12:00, στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου μας

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Εισαγωγική τοποθέτηση: Πολυζωγόπουλος Δημήτριος, Ιατρός.

Οι ανάγκες των ασθενών: Χρυσόπουλος Πέτρος, Πρόεδρος Εταιρείας Ασθενών

με Χρονία Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια.

Νοσηλευτική Άποψη: Μπαλτζή Ελένη, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

Ελληνική Εμπειρία (Ξενώνας Συγγενών Ασθενών “Μέριμνα”): Φουρλεμάδης

Δημήτριος, Γεν. Διευθυντής της Αλληλεγγύης της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα: Γαρζώνης Πέτρος, Ιατρός.

Διοικητικές Παρεμβάσεις: Ιωάννης Μυλωνάκης, Διοικητής ΓΝΝΘΑ “Η Σωτηρία”.

Εμπειρία από το Εξωτερικό – Ενέργειες – Συμπεράσματα: Σαρειδάκις Γεώργιος,

Διοικητής Β’ ΔΥΠΕ Αττικής.

Θα ακολουθήσει μπουφές με την ευγενή προσφορά της Εταιρείας Glaxo Smith Kline