Ο Ασθενής Νοσεί. Νοσεί η Οικογένεια; Αναζητώντας Ολιστικά την «Θεραπεία»

Ο ασθενης νοσει

Ο Ασθενής Νοσεί. Νοσεί η Οικογένεια; Αναζητώντας Ολιστικά την «Θεραπεία»

Πέμπτη 5 Ιουνίου 2008, 09:00 – 14:00 Αμφιθέατρο Νοσοκομείου «Η Σωτηρία»

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Απευθύνεται σε όλους τους Λειτουργούς Υγείας

Κοινωνικούς Λειτουργούς, Νοσηλευτές, Ψυχολόγους, Επισκέπτες Υγείας, και

Ιατρούς.

Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων

Η συμμετοχή είναι δωρεάν

Θα χορηγηθούν Βεβαιώσεις Παρακολούθησης