Ανακύκλωση – Ιούνιος 2013

Ανακύλκωση

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι κάδοι ανακύκλωσης θα μεταφερθούν από τις κλινικές λόγω ετερόκλητων υλικών που βρίσκονται μέσα εκτός χαρτιού, πλαστικού και αλουμινίου, στα παρακάτω σημεία του Νοσοκομείου: 1. Γραφεία Διοίκησης 2. Απέναντι από το τηλεφωνικό κέντρο. 3. Γραφείο Κινήσεως. 4. Παιδικό Σταθμό. 5. Φαρμακείο. 6. Αποθήκες υλικού(σύνορο με το ΓΝΑ «Γεννηματάς» 7. Κυλικείο 8. Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία (Απέναντι από Φαρμακείο) Οποίος θέλει να ενισχύσει την ανακύκλωση μπορεί να πηγαίνει τα ανακυκλώσιμα υλικά (τα οποία προέρχονται μόνο από γραφεία όπως ιατρών και γραμματέων ) στα σημεία που αναφέρονται. Να υπενθυμίσουμε ότι τα χρήματα από την ανακύκλωση χρησιμοποιούνται από το σύλλογο για την οικονομική βοήθεια ασθενών . Οι συρμάτινοι κάδοι για τα χαρτοκιβώτια ισχύουν ως έχουν.

Με εκτίμηση

Η Υπεύθυνη Επιτροπής Ανακύκλωσης Δήμητρα Νικολακάκου