Μεθεόρτια «Υποπροϊόντα» – Ιανουάριος 2011

Τις γιορτές όλοι ή σχεδόν όλοι καταναλώνουμε περισσότερο. Ακόμα και αν ο 13ος εξέλειπε. Το θεωρώ απαραίτητο να αναφερθώ σε ότι απόμειναν – τα υποπροϊόντα – που προκλητικά προβάλλουν μέσα από τους κάδους απορριμμάτων ή είναι στοιβαγμένα σε σωρούς. Όλα αυτά τα κουτιά, χαρτιά συσκευασίας πλαστικά, κουτάκια αναψυκτικών μεταλλικά – αλουμίνια, έχουν την χρησιμότητά τους. Μπορούν να κάνουν και άλλους κύκλους ζωής. Έχουν το σήμα ανακύκλωσης: Υπάρχουν στο νοσοκομείο «η Σωτηρία» μπλε κάδοι όπου ξεχωριστά συγκεντρώνονται τα χαρτιά και σε άλλους τα πλαστικά – αλουμίνια. Επίσης υπάρχουν 7 μεταλλικοί κάδοι για την συγκέντρωση μεγάλων χαρτόκουτων που πρέπει πάντα να είναι σπασμένα. Αυτά πωλούνται, και τα χρήματα, όπως όλα, διατίθενται για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Περιθαλπομένων που είναι η οικονομική στήριξη απόρων ασθενών, αλλά σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εργαζομένων. Φυσικά μπορείτε και πρέπει να φέρνετε και από το σπίτι σας.

Δήμητρα Νικολακάκου, Ιατρός Αντιπρόεδρος Συλλόγου Φίλων Περιθαλπομένων Νοσοκομείου «Η Σωτηρία» Υπεύθυνη ομάδας ανακύκλωσης