Τα Νέα του Ξενώνα – Σεπτέμβριος 2013

Κ υ ρ ι α ζ ί δ ε ι ο Είναι ένα εγκαταλελειμμένο οίκημα σε πολύ κεντρικό σημείο του Νοσοκομείου μας, το «Κυριαζίδειο» , το οποίο αξίζει να σωθεί και να δώσει μια άλλη νότα ζωής στον χώρο.

Επιτέλους μετά από προσωπικές παρακλήσεις και παρεμβάσεις της Νομικής μας Συμβούλου κας Βασιλικής Ράπτη και του φίλου αρχιτέκτονα κ. Γιάννη Κουφολάμπρου, καθαρογράφτηκε η απόφαση του Εφετείου, έφτασε στην Περιφέρεια Αθηνών, όπου η Αντιπεριφεριάρχης κα Λιλίκα Βασιλάκου το παρακολουθεί από κοντά. Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο παράταση της χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ και παραπέμπεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο για έγκριση και θα ακολουθήσει η υπογραφή της σύμβασης με την κατασκευάστρια εταιρεία.