Τα Νέα του Ξενώνα – Μάρτιος 2007

Οι προσπάθειες για την υλοποίηση του ΞΕΝΩΝΑ συνεχίζονται. Ζητάμε και την δική σας ενεργό συμμετοχή με την παρουσία σας στην συζήτηση στρογγυλής τράπεζας που οργανώνουμε για να ακουστούν ιδέες, γνώμες και προτάσεις, ώστε να ανοίξουν κανάλια για την πραγμάτωση του. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ “Ίδρυση Ξενώνα για την φιλοξενία συγγενών νοσηλευομένων ασθενών στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών “Η Σωτηρία”” Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2007, 12:00 στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου μας Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Εισαγωγική τοποθέτηση: Πολυζωγόπουλος Δημήτριος, Ιατρός. Οι ανάγκες των ασθενών Χρυσόπουλος Πέτρος, Πρόεδρος Εταιρείας Ασθενών με Χρονία Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια. Νοσηλευτική Άποψη: Μπαλτζή Ελένη, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. Ελληνική Εμπειρία (Ξενώνας Συγγενών Ασθενών “Μέριμνα”): Φουρλεμάδης Δημήτριος, Γεν. Διευθυντής της Αλληλεγγύης της Εκκλησίας της Ελλάδος. Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα: Γαρζώνης Πέτρος, Ιατρός. Διοικητικές Παρεμβάσεις: Ιωάννης Μυλωνάκης, Διοικητής ΓΝΝΘΑ “Η Σωτηρία”. Εμπειρία από το Εξωτερικό – Ενέργειες – Συμπεράσματα: Σαρειδάκις Γεώργιος, Διοικητής Β’ ΔΥΠΕ Αττικής. Θα ακολουθήσει μπουφές με την ευγενή προσφορά της Εταιρείας Glaxo Smith Kline