Επιστολή προς την Διοίκηση του Νοσοκομείου μας.

Αγαπητή κυρία Διοικήτρια, Η ανάγκη των καιρών και η συνεργασία όλων μας, γέννησαν μία ιδέα που με πολύ προσπάθεια και εθελοντική διάθεση. Πιστεύουμε ότι θα γίνει σημείο αναφοράς της κοινωνικής αλληλεγγύης του Νοσοκομείου “Η Σωτηρία” προς μία κοινωνία που βιώνει μία πολύ δύσκολη περίοδο (οικονομικής κρίσης- ανεργίας – ανασφάλισης). Η ιδέα αυτή που οραματιζόμαστε και […]