Ιματιοθήκη

Ιματιοθήκη

Ιματιοθήκη

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου παραχώρησε στον Σύλλογο μας ένα μεγάλο δωμάτιο για την αποθήκευση ρουχισμού. Η Τράπεζα ρουχισμού ανακαινίσθηκε και διαμορφώθηκε με έξοδα του Νοσοκομείου μας, ώστε να μπορεί να ταξινομηθεί και φυλαχτεί ο ρουχισμός, μέχρι τον τελικό του προορισμό. Εκτός από την κάλυψη των αναγκών των ασθενών του Νοσοκομείου μας, ο Σύλλογος διοχετεύει ρουχισμό σε μη κερδοσκοπικά σωματεία τα οποία υποστηρίζουν άτομα που βρίσκονται σε ένδεια. Δεχόμαστε ρούχα μεταχειρισμένα, σε καλή κατάσταση, καθαρά και σιδερωμένα. Επικοινωνήστε με τον κ. Κώστα Βιταλάκη στο 6977202398 ή με την κα Σοφία Βιταλάκη στο 6973538028.
 
Περισσότερα για την ιματιοθήκη