Κοινωνικό Ιατρείο και Φαρμακείο

kiΤο νέο μας όραμα είναι η ίδρυση ενός Κοινωνικού Ιατρείου και Φαρμακείου μέσα στο χώρο του Νοσοκομείου μας. Για τον σκοπό αυτό έχουμε επικοινωνήσει προφορικά και εγγράφως με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου μας, από την οποία ζητάμε την έγκριση και τη συνδρομή της. Έχουμε επιλέξει συγκεκριμένο χώρο του οποίου αιτούμεθα τη χρήση και έχουμε έρθει σε επικοινωνία με φαρμακευτικές εταιρείες, οι οποίες ανταποκρίθηκαν άμεσα χορηγώντας μας δωρεάν ποικίλα. φαρμακευτικά σκευάσματα.

Περισσότερα για το κοινωνικό ιατρείο – φαρμακείο