Ανακύκλωση

Ανακύλκωση
Ανακύκλωση Χαρτιού πλαστικού και αλουμινίου

Η ανακύκλωση χρησιμοποιημένου χαρτιού ξεκίνησε στο Νοσοκομείο μας πριν την ίδρυση του Συλλόγου μας και επεκτάθηκε σε πλαστικό και αλουμίνιο.

Έχουν τοποθετηθεί στον χώρο του Νοσοκομείου μας Ειδικοί Μπλε Κάδοι και πέρα από ένα μικρό, αλλά σταθερό έσοδο για τον Σύλλογο, καλλιεργείται και η οικολογική μας συνείδηση.
Επικοινωνήστε με την κα Δήμητρα Νικολακάκου, Υπεύθυνη της Επιτροπής Ανακύκλωσης στο 6945397385.

Περισσότερα για την ανακύκλωση