Ταυτότητα

Ο Σύλλογός μας αποτελείται από άτομα που επιθυμούν να βοηθούν και να συμπαρίστανται σε ασθενείς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς περιθαλπόμενους του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία». Η Έδρα του Συλλόγου είναι στην Αθήνα και το Γραφείο του στεγάζεται στο κτίριο του Γραφείου Κίνησης Ασθενών του Νοσοκομείου. Το καταστατικό του κοινωφελούς, φιλανθρωπικού και αφιλοκερδούς σωματείου μας αναγνωρίσθηκε και εγκρίθηκε με την υπ” αρ. 5688/2005 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Ο Σύλλογος μας είναι ειδικά πιστοποιημένος από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Εφημερίδα Κυβέρνησης Αρ. Φύλλου 1390/6.9.2010)