Ταυτότητα Συλλόγου

Ο Σύλλογός μας αποτελείται από άτομα που επιθυμούν να βοηθούν και να συμπαρίστανται σε ασθενείς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς περιθαλπόμενους του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία». Ο Σύλλογος μας είναι ειδικά πιστοποιημένος από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Εφημερίδα Κυβέρνησης Αρ. Φύλλου 1390/6.9.2010)

Greece Map Pazzle

Σκοπός του Συλλόγου είναι η αφιλοκερδής και εθελοντική βοήθεια, οικονομική ενίσχυση σε πρόσωπα νοσηλευόμενα ή γενικότερα περιθαλπόμενα σ’οποιοδήποτε τμήμα ή Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Τον σκοπό αυτό συμπληρώνει ειδικότερα:

 • Ιατροφαρμακευτική αγωγή ανασφάλιστων ασθενών
 • Διενέργεια παρακλινικών εξετάσεων
 • Εξασφάλιση μετακινήσεων
 • Παροχή ένδυσης
 • Ιατρικά βοηθήματα
 • Πάγιες ανάγκες
 • Συνεργασία με άλλα σωματεία

Η Αποστολή Μας

Ο συνδυασμός προβλημάτων υγείας και οικονομικής δυσχέρειας δημιουργεί αδιέξοδα για εκατοντάδες συνανθρώπων μας. Το γνωρίζουμε καλά καθώς ο Σύλλογός μας γεννήθηκε από την ανάγκη των εργαζόμενων του Νοσοκομείου Σωτηρία να στηρίξουν τους συνανθρώπους τους στις δυσκολίες αυτές. Η δικιά μας αποστολή είναι να στεκόμαστε στο πλευρό τους και σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία να φροντίζουμε για την άμεση κάλυψη των αναγκών τους.

Πόροι του Συλλόγου

 • Δικαίωμα εγγραφής
 • Δωρεές, κληροδοσίες ή άλλες εφάπαξ ή περιοδικές οικονομικές παροχές
 • Έσοδα από δραστηριότητες (π.χ. εορταγορές)
 • Νόμιμες επιχορηγήσεις από Ιδρύματα και Υπηρεσίες
 • Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο του σωματείου.

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Διοικητικό Συμβούλιο

 • Πρόεδρος Γαρζώνης Πέτρος
 • Αντιπρόεδρος Στρατάκος Αριστείδης
 • Γεν. Γραμματέας Γιαλλελή Μαγδαληνή
 • Ταμίας Παπαζαφείρη Θεοδώρα
 • Μέλος Σιούσιουρα Μαρία
 • Αναπληρωματικά Μέλη Κιοβρέκη Παναγιώτα και Βιταλάκης Κωνσταντίνος

Εξελεγκτική Επιτροπή

 • Σπυράτου Σταματίνα
 • Γουσέτης Σωτήρης
 • Γρηγοράκη Ελπίδα
 • Αναπληρωματικό Μέλος Κουτσοστάθης Ευστάθιος

Μήνυμα Προέδρου

Στις 21 Δεκεμβρίου 2005 έγινε η πρώτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου των φίλων Περιθαλπομένων του Νοσοκομείου «Η Σωτηρία», οπότε σηματοδοτήθηκε και η έναρξη των εργασιών του.

Συμπτωματικά την ίδια ημέρα, στις 21 Δεκεμβρίου, είναι το χειμερινό ηλιοστάσιο. Είναι δηλαδή η μικρότερη μέρα του χρόνου. Είναι η χρονική στιγμή που σηματοδοτεί την έναρξη της ανοδικής πορείας του ήλιου μας από το νότιο προς το βόρειο ημισφαίριο του πλανήτη μας. Με την αφορμή αυτό τον συμβολισμό ευχόμαστε η πορεία του Συλλόγου μας να είναι πάντα ανοδική και κάθε μέρα που περνά να αποκτά μεγαλύτερη εμβέλεια στις καρδιές των συνανθρώπων μας και να εκπληρώνει όλο και περισσότερο τον σκοπό για τον οποίο ιδρύθηκε.

Ο σκοπός του Συλλόγου μας, σύμφωνα με το καταστατικό του, είναι η αφιλοκερδής και εθελοντική βοήθεια, οικονομική ενίσχυση, ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη και συμπαράσταση σε πρόσωπα νοσηλευόμενα ή γενικότερα περιθαλπόμενα σ΄ οποιοδήποτε τμήμα ή Κλινική του Νοσοκομείου Αθηνών “Η ΣΩΤΗΡΙΑ”, ή σε άτομα που εργάζονται στο νοσοκομείο αυτό ως και σε μέλη των οικογενειών όλων των ανωτέρω κατηγοριών, εφ΄ όσον κρίνεται ότι χρήζουν οικονομικής ενισχύσεως ή ψυχολογικής στήριξης γενικότερα.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι απαραίτητη η συμμετοχή και η δραστηριοποίηση όλων μας. Οι διαστάσεις που μπορεί να πάρει αυτή η πρωτοβουλία δεν μπορούν να προβλεφθούν. Όπως η ημερομηνία γέννησης, έτσι και το όνομα, ‘η βάπτιση’, καθορίζει σημαντικά τον ρόλο που θα διαδραματίσει το πρόσωπο σε αυτό τον κόσμο. Λέγεται ότι το όνομα κρύβει μέσα του ένα δυναμισμό. Το όνομα είναι ένα σύμβολο, μια κρυμμένη έννοια, ένας γρίφος… τι κρύβει μέσα της η επωνυμία – Σύλλογος Φίλων Περιθαλπομένων Νοσοκομείου “Η Σωτηρία”;

Η λέξη σύλλογος στην νεοελληνική γλώσσα σημαίνει οργανωμένη ομάδα ανθρώπων που αποβλέπει στην πραγματοποίηση κοινών σκοπών. Παράλληλα όμως η λέξη σύλλογος είναι μια σύνθετη λέξη και προέρχεται από Τις λέξεις συν και λόγος. Ο Λόγος είναι η αρχή κάθε δημιουργίας, “εν αρχή ην ο Λόγος”. Ο λόγος είναι το κυριότερο μέσο επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Ο λόγος εμπεριέχει την έκφραση όλου του δυναμισμού της δράσης, “είπε και εγένετο”. Εκφράζει την αναλογία μεταξύ των άνω και των κάτω. Είναι το έλλογο στοιχείο της ύπαρξής μας… Ο σύλλογος εκφράζει την από κοινού έκφραση της θέλησης πολλών ανθρώπων και ως εκ τούτου έχει ιδιαίτερο δυναμισμό. Ό,τι δεν μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος μόνος του, μπορεί να γίνει όταν πολλές μικρές θελήσεις συλλέγονται προς την επιτέλεση ενός κοινού σκοπού. Η συλλογικότητα είναι το μέσο που πρέπει να χρησιμοποιήσει η ανθρωπότητα για να αλλάξει το πρόσωπο της Γης. Για να γίνει όμως αυτό είναι απαραίτητος ο δεύτερος όρος της επωνυμίας του Συλλόγου μας.

Σύλλογος Φίλων… ο ιερότερος δεσμός μεταξύ δύο ή περισσότερων ανθρώπων είναι η φιλία. Μεταξύ συγγενών, αδελφών, ακόμα μεταξύ γονιών και παιδιών χωρά η διχόνοια, το μίσος ή απλά το συμφέρον. Μεταξύ όμως των φίλων δεν υπάρχει κανένα κενό. Δεν υπάρχει χώρος για κανένα αρνητικό ή διαχωριστικό συναίσθημα. Δεν υπάρχει ατομικό συμφέρον ή αντιδικία γιατί εξ ορισμού ο φίλος είναι το άτομο με το οποίο μας συνδέει αμοιβαία αγάπη και αφοσίωση. Αν θέλουμε λοιπόν ειλικρινά να πραγματοποιήσουμε τον σκoπό του Συλλόγου μας δεν πρέπει να πάρουμε ποτέ τα μάτια μας από την επωνυμία του και να μην αφήσουμε ποτέ να εισχωρήσουν στην ψυχή μας ζιζάνια που να προσβάλουν τον συνδετικό κρίκο που μας ενώνει, την φιλία.

Ο σκοπός μας βρίσκεται στον τρίτο όρο της επωνυμίας του: Σύλλογος Φίλων Περιθαλπομένων… Περιθάλπω δεν σημαίνει απλά παρέχω τις υπηρεσίες μου, νοσηλεύω ή θεραπεύω. Δεν σημαίνει ότι φροντίζω τον άλλο από υποχρέωση ή έστω από καθήκον, αλλά τον περιβάλω με θαλπωρή (ευχάριστη ζεστασιά, θερμό, εγκάρδιο περιβάλλον), ζω το πρόβλημά του, και του παρέχω στην αδύναμη κατάσταση που βρίσκεται, όλη μου την αγάπη για να ζεσταθεί η λαβωμένη του καρδιά, να μην χάσει την ελπίδα του και να μπορέσει θεραπευόμενος να συμπαρασταθεί σε άλλους όταν κάποια στιγμή θα βρεθούν στην δική του θέση.

Τέλος το Νοσοκομείο “Η Σωτηρία”, προσδιορίζει τον χώρο που μέλλει να ευδοκιμήσει η δραστηριότητα του Συλλόγου μας. Δεν νομίζουμε ότι θα μπορούσε να υπάρξει πιο πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη του. Η Σωτηρία γεννήθηκε από μια μεγάλη γυναίκα, της οποίας το όνομα αποτελεί και τον διακριτικό τίτλο του Συλλόγου μας. Πρόκειται για την αείμνηστη Σοφία Σλήμαν, η οποία από επιτακτική εσωτερική της ανάγκη ίδρυσε το νοσοκομείο μας, στο οποίο βρήκαν καταφύγιο οι κατατρεγμένοι και στιγματισμένοι από το “χτικιό” διαχρονικοί περιθαλπόμενοι…

Πέτρος Γαρζώνης

Γίνετε Μέλος Σήμερα

Η δική σου συμμετοχή είναι πολύτιμη. Η στήριξή σου, οικονομική και όχι μόνο, είναι αυτή που δίνει ανάσα στο σύλλογό μας και κάνει πράξη την προσφορά μας.
Γίνε Μέλος

Η δράση μας σε αριθμούς

Ασθενείς εξυπηρετήθηκαν

Δαπάνες για ασθενείς

Έτη λειτουργίας

Δαπανήσαμε πάνω από 229.000€ για να βοηθήσουμε ασθενείς

Με την πολύτιμη βοήθεια από δωρεές μπορέσαμε να βοηθήσουμε ασθενείς που είχαν ανάγκη. Η βοήθεια που προσφέρουμε μπορεί να είναι Ιατροφαρμακευτική αγωγή ανασφάλιστων ασθενών, Διενέργεια παρακλινικών εξετάσεων, Εξασφάλιση μετακινήσεων, Παροχή ένδυσης, Ιατρικά βοηθήματα ή Πάγιες ανάγκες ασθενών.

Ελάτε σε επαφή. Συμμετέχετε.

Λεωφόρος Μεσογείων 152 Αθήνα 11527

Κτίριο Γραφείου Κινήσεως 1ος όροφος
Δευτέρα και Πέμπτη 11:00-15:00

Τηλ: 210 776 3638

Κιν: 694 820 2860

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.