Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος Γαρζώνης Πέτρος
Αντιπρόεδρος Δεδούσης Γιώργος
Γεν. Γραμματέας Γιαλλελή Μάγδα
Ταμίας Παπαζαφείρη Δώρα
Μέλος (Δημόσιες σχέσεις) Βιταλάκης Κωνσταντίνος
Αναπληρωματικό μέλος Κουλουρίδης Αναστάσιος
Αναπληρωματικό μέλος Ορφανίδου Δώρα
Αναπληρωματικό μέλος Στρατάκος Αριστείδης

Εξελεγκτική Επιτροπή

Σπυράτου Σταματίνα
Γρηγοράκη Ελπίδα
Γουσέτης Σωτήρης