Ομάδες Εργασίας

  • ΒAZAAR: Γιαννακοπούλου Σοφία, Δεδούση Τζένη, Δούσου Αθηνά, Καζή Δανάη, Καποπούλου Λυγερή, Σπυράτου Ματίνα, Φούφα Φλώρα.
  • ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΠΟΡΩΝ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ: Αλεξόπουλος Γιάννης, Γουσέτης Σωτήρης, Θειακός Ξενοφώντας, Λυσιμάχου Νίτσα, Στρατάκος Άρης.
  • ΞΕΝΩΝΑΣ: Αρτινόπουλος Χρήστος, Γαρζώνης Πέτρος, Κυρατζής Γεώργιος, Νικολακάκου Δήμητρα, Πολυζωγόπουλος Δημήτριος, Σπυράτου Ματίνα, Φραγκιά Κωνσταντίνα.
  • ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ: Γαρζώνης Πέτρος, Δεδούσης Γιώργος, Δούσου Αθηνά, Παϊσιος Νίκος, Σπυράτου Ματίνα, Στρατάκος Άρης.
  • ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ: Βιταλάκης Κώστας, Δαρειωτάκη Φωτεινή, Νικολαΐδης Γιάννης, Παπαζήση Χαρά, Πούλιου Ελένη.
  • ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ «Αίμα – Ίαμα»: Κώστας Βιταλάκης, Βάσω Λαλιώτη, Ελισάβετ Συλλαϊδή, Ευσταθία Κάλτσα, Ματίνα Σπυράτου, Πέτρος Γαρζώνης, Κυρατζή Φλώρα, Δήμητρα Νικολακάκου, Άρης Στρατάκος, Σοφία Βιταλάκη.
  • ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ και πρώην Εργαζομένων του Νοσοκομειου «Η Σωτηρία» Ε.Σ.Π.Ε.: Σπυριδούλα Γιώτη, Αθηνά Δούσου, Φωτεινή Κορμπάκη, Σοφία Καφαντάρη, Μαρία Σιούσιουρα και Σοφία Χαραλαμπάκη. 
Συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την δυνατότητα συγκρότησης Επιτροπών από μέλη του Συλλόγου για τη μελέτη θεμάτων, την επεξεργασία προτάσεων και την υλοποίηση αποφάσεων για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.

Οι Επιτροπές είναι πενταμελείς και συγκροτούνται μετά από ανοικτή πρόσκληση του ΔΣ προς τα μέλη και εθελοντική ανταπόκριση αυτών.

Μεταξύ των ενδιαφερομένων μελών που θέλουν να συμμετέχουν σε μία Επιτροπή εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία πέντε υποψήφιοι, οι οποίοι αποτελούν τα οργανικά μέλη της Επιτροπής και μεταξύ αυτών ορίζεται ένας επικεφαλής, ο οποίος είναι ο σύνδεσμος μεταξύ Επιτροπής και ΔΣ και ένας γραμματέας, ο όποίος κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής. Τα υπόλοιπα μέλη ορίζονται ως αρωγά και μπορούν να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις και να εκφράζουν γνώμες, αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

Οι Επιτροπές λειτουργούν αυτοτελώς, συνεδριάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα και οι αποφάσεις τους είναι έγγραφες προτάσεις προς το ΔΣ του Συλλόγου, το οποίο είναι υπεύθυνο και για την λήψη της τελικής απόφασης.

Στα αρωγά μέλη των Επιτροπών, μετά από απόφαση του ΔΣ του Συλλόγου, μπορούν να συμμετέχουν και μη μέλη του Συλλόγου, εφ” όσον κρίνεται ότι η αρμοδιότητά τους και οι γνώσεις τους είναι απαραίτητες για την επίλυση του αντικειμένου το οποίο μελετά η Επιτροπή.

Η χρονική διάρκεια κάθε Επιτροπής είναι επί θητεία ενός έτους ή για βραχύτερο χρονικό διάστημα, αν πάψει να υφίσταται ο λόγος ύπαρξης της. Μετά την λήξη της θητείας και εφ” όσον δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο, γίνεται ανασυγκρότηση της Επιτροπής με τα ίδια ή/και άλλα μέλη.

Η συμμετοχή των μελών στις Επιτροπές είναι τιμητική, δεν αμείβονται, ούτε απολαμβάνουν προσωπικά οφέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να παύει κάποιο μέλος, αν αποδειχθεί ότι λειτουργεί σε βάρος των σκοπών του Συλλόγου ή οικειοποιείται κάποια πλεονεκτήματα.

Τα μέλη των επιτροπών μπορούν να συνεδριάζουν στο γραφείο του Συλλόγου, μετά από συνεννόηση με την Γεν. Γραμματέα του Συλλόγου ώστε να είναι το γραφείο ελεύθερο.