Η εφημερίδα μας

Δράσεις, Κρίσεις, Απόψεις. Σχόλια, πολιτιστικά, ιατρικά, περιβαλλοντικά, λογοτεχνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες και αλλά ποικίλα ενδιαφέροντα θέματα μπορείτε να διαβάσετε στην μηνιαία οκτασέλιδη εφημερίδα μας «Έπι κοινωνία έν τύπω». Εκδίδεται σε 2.500 αντίτυπα από τις αρχές της ίδρυσης του Συλλόγου μας. Διανέμεται δωρεάν στο Νοσοκομείο μας και ταχυδρομείται στα μέλη του Συλλόγου μας. Βασικός της σκοπός είναι η ενημέρωση και επικοινωνία όλων των μελών και φίλων.

Η «Επι κοινωνία εν τύπω» είναι το δικό σου βήμα. Παρακαλούμε, στείλε μας σκέψεις, προβληματισμούς, αντιθέσεις και ό,τι άλλο μέσα από την ειδικότητα σου και την ευαισθησία σου θα μπορούσες να μοιραστείς με τους άλλους για το γενικό καλό. (Τα άρθρα που υποβάλλονται πρέπει να είναι επώνυμα και δημοσιεύονται μετά από έγκριση της Συντακτικής Επιτροπής).

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος

Άλλες Εκδόσεις (Διατίθενται στα Γραφεία του Συλλόγου μας)

• Κατάλογος της έκθεσης «Σχέδιο Σωτηρία»
• Βιβλίο «Η Σωτηρία» δημοσιογράφου Στούρνα, με την επιμέλεια κ. Γιώργου Σταυράκη.