Γίνε Μέλος

Τα δικαιώματα εγγραφής συμπαθούντος μέλους ανέρχονται στα 6€ εφάπαξ και η ετήσια συνδρομή είναι 15 €.

Αίτηση Εγγραφής Νέου Συμπαθούντος Μέλους
Συλλόγου Φίλων Περιθαλπόμενων Νοσοκομείου "Η Σωτήρια"

*Επώνυμο

*Όνομα

*Σταθερό τηλέφωνο

Κινητό τηλέφωνο

FAX

E-mail

*Ταχυδρομική διεύθυνση

*Πόλη

*Ταχ. κώδικας

Επάγγελμα

*Συστήνοντα μέλη
1.

2.

3.

*   "Δηλώνω ότι έχω μελετήσει και αποδέχομαι πλήρως το καταστατικό του Συλλόγου"

*   "Συμφωνώ με την Πολιτική Απορρήτου"

*Παρακαλώ εισάγετε αυτόν τον κωδικό: captcha